Rekrutacja 2024/2025

Oznaczenie oddziału

Liczba miejsc

Pierwszy język obcy

Drugi język obcy

Przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym

uwagi

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów na świadectwie

A1

16

j. angielski

j. niemiecki

matematyka
fizyka
informatyka

 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

A2

16

j. włoski

B1

16

j. angielski

j. włoski

matematyka
geografia
j. angielski

 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy

B2

16

j. niemiecki

C1

16

j. angielski

j. hiszpański

biologia
chemia
j. angielski

 

j. polski, matematyka, biologia, chemia

C2

16

j. niemiecki

D1

16

j. angielski

j. rosyjski

biologia
chemia

Przedmiot uzupełniający:
Obliczenia w przedmiotach przyrodniczych

j. polski, matematyka, biologia, chemia

D2

16

j. niemiecki

E1

16

j. angielski

j. hiszpański

j. polski
historia
WOS

 

j. polski, matematyka, historia, WOS

E2

16

j. niemiecki

F1

16

j. angielski

j. niemiecki

j. polski
historia
j. angielski

uczniowie uczą się również j. czeskiego

j. polski, matematyka, historia, j. obcy

F2

16

j. francuski

H klasa dwujęzyczna dla uczniów klasy wstępnej rekrutowanej w roku szkolnym 2023/24(rekrutacja tylko na wolne miejsca)

32

j. angielski

j. hiszpański DJ

geografia DJ
j. angielski

Przedmioty nauczane w j. hiszpańskim: Historia DJ, Literatura hiszpańska DJ

Historia i sztuka Hiszpanii DJ

Geografia Hiszpanii DJ

j. polski, matematyka, j. obcy 1, j. obcy 2

Do tej klasy obowiązuje test kompetencji językowych w przypadku wolnych miejsc

K1

16

j. angielski

j. francuski

j. angielski
filozofia
j. łaciński i kultura antyczna

 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy

K2

16

j. hiszpański

 

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Dwujęzyczna klasa wstępna z językiem hiszpańskim to  roczne przygotowanie do nauki w klasie dwujęzycznej nowego czteroletniego liceum. Nauka w klasie wstępnej pozwoli na osiągnięcie takiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, który w kolejnych latach nauki umożliwi uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez native speakerów i przygotowanie do matury z przedmiotów hiszpańskich.

Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej:

-       język hiszpański: 18 godzin w podziale na grupy

-       język polski: 2 godziny

-       matematyka: 2 godziny

-       wychowanie fizyczne: 3 godziny

-       zajęcia z wychowawcą: 1 godzina

-       godzina do dyspozycji dyrektora

Możliwe są również zajęcia z języka angielskiego za zgodą organu prowadzącego.

Kandydat ma obo­wią­zekprzy­stą­pić do spraw­dzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian predyspozycji językowych w naszym Liceum odbędzie się 5 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00

Jeżeli kandydat chce przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych w LO nr IX powinien złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu. Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 15:00. Link zgłoszenie_sprawdzian_predyspozycji_ 2024.

 

Rekrutacja 2024/2025 -DWUJĘZYCZNOŚĆ

Oznaczenie oddziału

Liczba miejsc

Pierwszy język obcy

Drugi język obcy

Przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym

uwagi

SPRAWDZIAN

Wstępna przygotowująca do klasy dwujęzycznej

32

j. hiszpański DJ

j. angielski

(za zgodą organu prowadzącego)

 

od klasy pierwszej (rok szkolny 2025/26) przedmioty rozszerzone j. angielski, geografia DJ

5 czerwca 2024 r o godz. 9:00

 

Konieczność złożenia deklaracji w sekretariacie szkoły lub przez e-mail

H klasa dwujęzyczna dla uczniów klasy wstępnej rekrutowanych w roku szkolnym 2023/24

32

j. angielski

j. hiszpański DJ

geografia DJ
j. angielski

Przedmioty nauczane w j. hiszpańskim: historia DJ, literatura hiszpańska DJ,

historia i sztuka Hiszpanii DJ,

geografia Hiszpanii DJ