7 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się V Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich organizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu oraz Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Drużyna uczniówLiceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego zajęła II miejsce.

Tezy, nad którymi debatowali uczniowie dotykały tematyki niepodległościowej, opozycji w PRL, oraz katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. Teza finałowa brzmiała: Decyzja o zdobyciu Monte Cassino była okupiona zbyt dużą ilością ofiar polskich żołnierzy.

Poszczególne tezy brzmiały:

1. Katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu niesłusznie budzi strach w Polsce przed energią nuklearną.

2. Sowieckie deportacje Polaków w XX w. osłabiły ducha walki o niepodległość kraju.

3. Znaczenie Napoleona Bonaparte jest niedocenione w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę.

4. Bez pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski nie byłoby Solidarności.

5. Decyzja o zdobyciu Monte Casino była okupiona zbyt dużą ilością ofiar polskich żołnierzy.

6. Utworzenie polskich dywizji na terenie ZSRR w 1943 r. to dodatkowa siła zbrojna do walki o niepodległą Polskę.

1.      VII Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich

 

25 lutego 2022 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się VII Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich organizowany przez IPN Oddział we Wrocławiu. Drużyna uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego zajęli II miejsce.

6 zaproponowanych tez Debaty, dotyczyło tematyki historycznej:

1.     Postawa kardynała Wyszyńskiego wobec władz komunistycznych w Polsce to bardziej wynik rozumnego kompromisu niż bezradnej uległości.

2.     Pamięć o żołnierzach Berlinga nie jest w Polsce doceniona. 

3.     Szkoła edukuje najlepiej o stanie wojennym.

4.     Drugi obieg przyczynił się znacznie do obalenia komunizmu w Polsce. 

5.     Historia obozu w Gross-Rosen to nie tylko martyrologia.

6.Popularyzowanie zbrodni wołyńskiej jest utrudnione ze względu na dokonane okrucieństwo.