data

godzina

działanie

Informacje dodatkowe

4IX

8.00

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

dziedziniec szkolny

13 IX

17.00

zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i IV

 

27 IX

17.00

zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III

 

29 XI

16.30 – 17.00

Zebrania wychowawców z rodzicami

w miarę potrzeb

29 XI

17.00 - 18. 00

Konsultacje dla rodziców

 

22 XII

do 16.30

wpisanie do dziennika ocen w klasyfikacji śródrocznej

 

23 XII – 1 I

 

przerwa świąteczna

 

10 I

17.00

zebrania: klasy I  i  IV

 

10 I

18. 00

zebrania: klasy  II i III

 

15 – 28 I

 

Ferie zimowe

 

3 II

 

Studniówka

Stadion Miejski

27 III

16.30 – 17.00

zebrania

w miarę potrzeb

27 III

17.00 – 18.00

konsultacje

 

28 III – 2 IV

 

Przerwa świąteczna

 

12 IV

do 16.30

wpisanie do dzienników proponowanych ocen rocznych dla klas IV

 

19 IV

do 16.30

wystawienie ocen rocznych w klasach IV

 

26 IV

Na 5 lekcji

zakończenie roku dla klas IV

 

7 – 25 V

 

Matury pisemne i ustne

zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez OKE i Dyrekcję szkoły

22 V

 16.30 – 17.00

zebrania

w miarę potrzeb

22 V

17.00 – 18.00

Konsultacje

 

31 V

 

Dzień Dziecka

rozgrywki sportowe na terenie szkoły

6 VI

do 16.30

wpisanie do dzienników proponowanych ocen rocznych w klasach I – III

 

13 VI

do 16.30

wystawienie ocen rocznych w klasach I-III

 

21 VI

8.00

zakończenie roku szkolnego 2023/2024 godzina 8.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowany dzień do odpracowania 2 maja (czwartek) termin odpracowania 27 kwietnia – Drzwi otwarte.

Dni dydaktyczne przeznaczone na matury, wolne od zajęć dydaktycznych: 6 (poniedziałek) – szkolenie komisji egzaminacyjnej, przygotowanie sal na egzamin; 7 (język polski podstawowy), 8 (matematyka podstawowa), 9 (angielski podstawowy), 10 (WOS),

13 (język angielski rozszerzony i dwujęzyczny).