Tomatito i inni giganci flamenco

Nie tak dawno temu gościł w naszym mieście jeden z największych gitarzystów flamenco. Mowa o artyście występującym pod scenicznym pseudonimie Tomatito, czyli … „Pomidorek”.W rzeczywistości nazywa się José Fernández Torres. Tomatito już w bardzo młodym wieku odznaczał się wyjątkowym talentem do gitary, co pozwoliło mu wystąpić u boku Camarona, legendy śpiewu flamenco. Również w tamtym okresie występował z Paco de Lucią – innym wirtuozem gitary.

Tomatito wziął udział w nagraniach wielu płyt różnych artystów, choć samodzielnie wypuścił „zaledwie” dziewięć albumów.

Oprócz komponowania, nagrywania czy koncertowania, Tomatito czyni wiele wysiłków mających na celu popularyzację flamenco w Hiszpanii i na całym świecie za co w 2016 roku, z rąk króla Hiszpanii, Filipa VI, otrzymał medal za zasługi dla sztuki, czyli: Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

 

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes      

 

We Wrocławiu Tomatito wystąpił ze swoim zespołem, w którym na gitarze (kto by się podziewał?) zagrał jego syn, José.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, a każdy powinien być!, flamenco, poniżej podaję kilka linków do filmów dostępnych na platformach. We Wrocławiu jest wiele szkół flamenco.

 

 

RTVE

RTVE Play – jest to strona hiszpańskiej telewizji państwowej. Aby w pełni korzystać z jej materiałów multimedialnych należy założyć darmowe konto na stronie - służę pomocą, jeśli potrzeba...

 

Espíritu flamenco – kilka odcinków.

Espíritu flamenco

Caminos del flamenco – są napisy… po hiszpańsku!

Caminos del flamenco

Enrique Morente. Flamenco impuro – postać artysty.

Enrique Morente. Flamenco impuro

 

Na tej stronie (RTVE Play) jeśli wpiszesz w wyszukiwarce „guitarra” i zjedziesz kawałeczek w dół, znajdziesz kilka tysięcy (!) plików audio związanych z muzyką, w tym mnóstwo flamenco!

 

 

YouTube

Tutaj jest prawdziwe zatrzęsienie filmów, ale obejrzyj film Carlosa Saury „Flamenco” z 1995 roku. W chwili, w której powstaje ten artykuł, film jest dostępny.

Carlos Saura „Flamenco”

 

Inny występ Tomatito z gigantem flamenco - José Mercé

 

 

Mezzo

Mój ulubiony kanał muzyczny... Dostępny jest w większości kablówek oraz w niektórych platformach satelitarnych (Canal+). Obok najnowszych produkcji, znaleźć można również materiały archiwalne.

 

Ale do rzeczy... flamenco...

 

Flamenco. Pod tymi linkami jest dużo filmów o tematyce flamenco (koncerty, taniec, śpiew, itd.).

Flamenco (1)

Flamenco (2)

 

Suite Flamenca - Antonio Gades Company

Suite Flamenca

 

 

NETFLIX

Netflix – wiem, że to płatna platforma, ale również wiem, że wielu z Was ma wykupiony dostęp…

 

Camarón – Film

Camarón – Rewolucja (6 odcinków)

Alalá

Wszystkie głosy Sary Baras

 

 

Radio Flamenco

Stacja radiowa poświęcona flamenco nadawana z serca Andaluzji. Jest pełny opis: tytuł i wykonawca utworu. Kliknij na obrazek poniżej, aby włączyć radio.

 

 

 

Informacje

NFM - Koncert Tomatito z 6 kwietnia

FESTIWAL FLAMENCO „MIASTO KRASNALI”

Tomatito - Wikipedia (PL)

 

Zdjęcie Tomatito, u góry - źródło: wikipedia.pl

Zdjęcie Tomatito, poniżej - źródło: NFM

 

 

Rozejrzyj się, a może flamenco jest bliżej niż myślisz,

bo flamenco to prawdziwy Wszechświat!

 

 

 

Tomatito y otros gigantes del flamenco

No hace mucho visitó nuestra ciudad uno de los más grandes guitarristas flamencos. Su nombre artístico es Tomatito y su verdadero nombre es José Fernández Torres. Ya desde muy joven, Tomatito demostró un talento excepcional para la guitarra, lo que le permitió actuar junto a Camarón, una leyenda del cante flamenco. También en aquella época actuó con Paco de Lucía, otro virtuoso de la guitarra.

Tomatito participó en la grabación de numerosos discos de diversos artistas, aunque "sólo" publicó nueve álbumes en solitario.

Además de componer, grabar o actuar, Tomatito realiza una gran labor de divulgación del flamenco en España y en todo el mundo por la que, en 2016, recibió una medalla por servicios a las artes: Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes     
 

En Breslavia (Wrocław), Tomatito actuó con su grupo, en el que su hijo, José, tocaba la guitarra (¿quién lo iba a decir?).

 

Si te interesa, ¡y a todo el mundo debería interesarle!, el flamenco, aquí tienes algunos enlaces a vídeos disponibles en las plataformas. Hay muchas escuelas de flamenco en Wrocław.

 

 

RTVE

RTVE Play - es la página web de la televisión pública española. Para poder hacer un uso completo de su material multimedia es necesario crear una cuenta gratuita en el sitio - puedo ayudarte si lo necesitas....

 

Espíritu flamenco - algunos episodios.

Espíritu flamenco

 

Caminos del flamenco - hay subtítulos... ¡en español!

Caminos del flamenco

 

Enrique Morente. Flamenco impuro - la figura del artista.

Enrique Morente. Flamenco impuro

 

¡En esta web (RTVE Play), si tecleas 'guitarra' en el buscador y bajas un poco, encontrarás varios miles (!) de archivos de audio relacionados con la música, ¡entre ellos mucho flamenco!

 

 

 

YouTube

Aquí hay un auténtico aluvión de vídeos, pero echa un vistazo a la película de Carlos Saura 'Flamenco', de 1995. En el momento de escribir este artículo, la película está disponible.

 

Carlos Saura "Flamenco"

 

 


 

Mezzo

Mi canal de música favorito... Está disponible en la mayoría de las plataformas de cable y algunas de satélite (Canal+). Además de las últimas producciones, también puedes encontrar material de archivo.

 

Pero al grano... el flamenco...

 

El flamenco. Hay muchos vídeos de flamenco (conciertos, baile, cante, etc.) en estos enlaces:

Flamenco (1)

Flamenco (2)

 

Suite Flamenca - Compañía Antonio Gades

Suite Flamenca


 


 

NETFLIX

Netflix - Sé que es una plataforma de pago, pero también sé que muchos de vosotros habéis comprado el acceso...

 

Camarón - Película

Camarón - Revolución (6 episodios)

Alalá

Todas las voces de Sara Baras

 

 

Radio Flamenco

Emisora de radio dedicada al flamenco emitida desde el corazón de Andalucía. Hay una descripción completa: título e intérprete de la canción. Pulsa sobre la imagen para activar la radio.

 

 

 

Información

NFM - Concierto de Tomatito del 6 de abril

FESTIVAL FLAMENCO "CIUDAD DE LOS ENANOS

Tomatito - Wikipedia (ES)

 

 

Foto de Tomatito, arriba - fuente: wikipedia.pl

Foto de Tomatito, abajo - fuente: NFM

 

 

Echa un vistazo, y quizá el flamenco esté más cerca de lo que crees,

¡porque el flamenco es el verdadero Universo!