Wiadomość z ostatniej chwili: Julia i Katarzyna dostały się do finału ogólnopolskiego!!! Gratulujemy!!!

 

 

W ostatni poniedziałek, 18 marca, w auli naszej szkoły już po raz kolejny odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Hiszpańskojęzycznej.

Repertuar był zróżnicowany, a poziom sięgał chmur!

Poniżej przedstawiamy wykonawców oraz linki do śpiewanych przez nich utworów.

W całości wysłuchacie występów grupowych oraz nagrodzonych trzech pierwszych finalistek.

 

 

Laureatkami tegorocznego etapu szkolnego zostały:

Julia Kowalska - kl. 3J

Julia Szewczyk - kl. 3J

Katarzyna Dobrowolska - kl. 3h

 

Wyróżnienia otrzymały:

Maria Kubeczka - kl. 1K

Amelia Jaszczuk - kl. 1H

Martyna Florczyk - kl. wstępna

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

 

Finał odbędzie się w Raciborzu, 19 kwietnia 2024.

 

 

Oficjalna strona konkursu

 

Ach, jeszcze jedno. Ludzie kochani, nie smućcie się,

bo już za rok możecie zaśpiewać w kolejnej edycji!!!

 

 

 

Wstęp

 

 

Uczestnicy - 1

Jako pierwsza wystąpiła Ania z klasy wstępnej. Przedstawiła piosenkę Puebla - Álvaro Solera.

 

 

 

 

Uczestnicy - 2

Na scenę weszła Kasia z klasy 3H. W jej interpretacji usłyszeliśmy piosenkę Perdóname, Pastory Soler.

 

 

 

 

Uczestnicy - 3

Jeśli trzeba rozkręcić towarzystwo, to tylko z NIMI! Przed Państwem klasa wstępna, grupa 2 z utworem, a to zaskoczenie..., Álvaro Solera "La libertad".

 

 

 

 

Uczestnicy - 4

Julii Kowalskiej i jej talentu wokalnego w naszej szkole nikomu przedstawiać nie trzeba. Tym razem zaprezentowała piosenkę Iñigo Quintero zatytułowaną "Si no estás".

 

 

 

 

 

Uczestnicy - 5

Julia Szewczyk to kolejna utalentowana wokalistka, która dała się dobrze poznać. Na scenę weszła z piosenką artystki Edurne zatytułowaną "Amanecer". Amigos, przed wami: Julia!!!

 

 

 

Uczestnicy - 6

Emilia Kiernicka z klasy wstępnej pokazała się w podwójnej, ba!, potrójnej roli: wystąpiła w grupie, zagrała na flecie i jeszcze znalazła siły na występ solowy. Zaspiewała piosenkę artystki znanej jako Chica Sobresalto, pod tytułem "Fusión del núcleo".

 

 

 

 

 

Uczestnicy - 7

Amelia Jaszczuk, klasa 1H, zaprezentowała piosenkę "Yo aprendí" z repertuaru Donay Suárez. Za swoją interpretację otrzymała wyróżnienie jury.

 

 

 

 

 

Uczestnicy - 8

Martyna Florczyk, z klasy wstępnej, zaśpiewała piosenkę z repertuaru Jessy & Joy, pod tytułem "Ecos de amor", czym zdobyła sobie wyróżnienie.

 

 

 

 

 

Uczestnicy - 9

Fantastyczny oktet z klasy 1C w utworze z repertuaru Luisa Fonsiego, pod tytułem "Somos uno"! Piosenka jakże hiszpańska: somos uno... Zapraszamy do obejrzenia występu.

 

 

 

 

Uczestnicy - 10

Czas nadszedł... Na scenę wkraczją ONI... Kto ich zatrzyma? Kto ich dogoni? Nikt. Są niepowtarzalni, jedyni w swoim rodzaju. Genialni!!! (tutaj autor pozwala sobie na odrobinę prywaty...)

Klasa wstępna, grupa 2 z piosenką z filmu "Mérida Valiente" pod tytułem "Viento y cielo alcanzar".

 

 

 

 

 

Uczestnicy - 11

Przegląd zamknęła uczennica z klasy 1K, Maria Kubeczka z oryginalną interpretacją znanej meksykańskiej piosenki pod tytułem "La Llorona" z filmu "Coco". Należy również zwrócić uwagę na fajną "stylówkę" nawiązującą do piosenki. Gratulujemy wyróżnienia!

 

 

 

 

 

Na koniec, wspólne śpiewanie... Dziękujemy i do zobaczenia za rok!!!

 

 

 

 

Podziękowania

 

Pragniemy podziękować Pani Profesor Barbarze Popardzie oraz Pani Profesor Magdalenie Śliwak-Kosińskiej za przygotowanie szkolnego etapu konkursu.

 

Jury szkolnego etapu, w składzie:

Pani Profesor Magdalena Marciniak,

Pani Profesor Karolina Milewicz,

Pani Profesor Barbara Poparda,

Pan Profesor José Manuel Gómez Fernández,

Pan Profesor Andrzej Krzyżanowski.

 

Również dziękujemy Alexandrze i Julii, które świetnie zadebiutowały w roli prowadzących.

Dziękujemy Mikołajowi i Dawidowi za obsługę techniczną.

Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom oraz publiczności za udział w wydarzeniu.

Dziękujemy!

 

 

Informacja: Logo X Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Hiszpańskojęzycznej jest własnością organizatorów konkursu.

 

 

 

El pasado lunes 18 de marzo se celebró de nuevo en el salón de actos de nuestro colegio la fase escolar del X Concurso Nacional de Canción en Español.

El repertorio fue variado y el nivel ¡alcanzó las nubes!

A continuación se muestran los intérpretes y los enlaces a las canciones que cantaron.

En su totalidad, puedes escuchar las actuaciones de los grupos y a los tres primeros finalistas premiados.

 

Los ganadores de la etapa escolar de este año han sido:

Julia Kowalska - clase 3J

Julia Szewczyk - clase 3J

Katarzyna Dobrowolska - clase 3h

 

Se concedieron distinciones a:

Maria Kubeczka - clase 1K

Amelia Jaszczuk - clase 1H

Martyna Florczyk - clase preparatoria

 

¡Os invitamos a echar un vistazo a los materiales!

 

La final tendrá lugar en la ciudad de Racibórz, el 19 de abril de 2024.

 

Sitio web oficial del concurso

 

Oh, una cosa más. Chicos queridos, no estéis tristes,

¡¡¡porque el año que viene podréis cantar en la próxima edición!!!

 

 

Participantes - 1

La primera en actuar fue Anna, de la clase preparatoria. Presentó la canción Puebla - Álvaro Soler.

 

Participantes - 2

Kasia, de la clase 3H, subió al escenario. En su interpretación escuchamos la canción Perdóname, de Pastora Soler.

 

Participantes - 3

Si necesitas arrasar en la fiesta, ¡sólo puedes hacerlo con ELLOS! Delante de ti está la clase preparatoria, el grupo 2 con la canción, y esto es una sorpresa..., 'La libertad' de Álvaro Soler.

 

 

Participantes - 4

Julia Kowalska y su talento vocal no necesitan presentación en nuestra escuela. Esta vez presentó una canción de Iñigo Quintero titulada "Si no estás".

 

 

Participantes - 5

Julia Szewczyk es otra vocalista de talento que se ha dado a conocer. Subió al escenario con una canción de la artista Edurne titulada "Amanecer". Amigos, ante vosotros: ¡¡¡Julia!!!

 

 

Participantes - 6

Emilia Kiernicka, de la clase preparatoria, hizo un doble, mejor dicho, triple papel: actuó en grupo, tocó la flauta y también sacó fuerzas para actuar en solitario. Cantó una canción de la artista Chica Sobresalto titulada "Fusión del núcleo".

 

 

Participantes - 7

Amelia Jaszczuk, de la clase 1H, presentó la canción 'Yo aprendí' del repertorio de Donay Suárez. Recibió una mención del jurado por su interpretación.

 

 

Participantes - 8

Martyna Florczyk, de la clase preparatoria, cantó una canción del repertorio de Jessa & Joy, titulada "Ecos de amor", que le valió una mención honorífica.

 

 

Participantes - 9

¡Un fantástico octeto de la Clase 1C en una canción del repertorio de Luis Fonsi, titulada 'Somos uno'! Una canción de lo más española: somos uno.... Te invitamos a ver la actuación.

 

 

Participantes - 10

Ha llegado el momento... ELLOS están llegando a la escena.... ¿Quién los detendrá? ¿Quién les alcanzará? Nadie. Son únicos, únicos en su especie. ¡¡¡Brillantes!!! (aquí el autor se permite un poco de parcialidad...) Clase preparatoria, grupo 2 con una canción de la película 'Mérida Valiente' llamada 'Viento y cielo alcanzar'.

 

 

 

Participantes - 11

El repaso lo cerró una alumna de la clase 1K, Maria Kubeczka, con una original interpretación de una conocida canción mexicana titulada "La Llorona", de la película "Coco". Cabe destacar también el "estilismo" que combina perfectamente con la canción. ¡Enhorabuena por la mención!

 

 

 

 

Agradecimientos

Le damos muchísimas gracias a la Profesora Dª Barbara Poparda y a la Profesora Dª Magdalena Śliwak-Kosińska por haberse ocupado de la organización de la etapa escolar.

 

Jurado de la etapa escolar, en personas de:

Señora Profesora Magdalena Marciniak,

Señora Profesora Karolina Milewicz,

Señora Profesora Barbara Poparda,

Señor Profesor José Manuel Gómez Fernández,

Señor Profesor Andrzej Krzyżanowski.

 

También queremos reconocer el trabajo de las presentadoras Alexandra y Julia que han debutado este año.

Al igual merecen una mención Mikołaj y Dawid por el aspecto técnico.

Otra vez más, les damos muchísimas gracias a los participantes y al público que asistió al evento.

¡Gracias a todos vosotros!

 

 

 

Información: El logo del X Ogólnopolski Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej es propiedad de los organizadores del mismo.