Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusz Słowackiego

Rok szkolny 2017/2018

Podstawa Prawna:

1.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz pozstępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Link: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-szkol-przedszkoli-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html

2.       Zarządzenie Nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie dolnośląskim
Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/02/zarzadzenie-nr-6.pdf

3.       Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/04/zarzadzenie.pdf

 

Ważne dokumenty:

Czytaj więcej
REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ !

1.Złóż deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych w sekretariacie szkoły do 12 maja 2017 r.

2.Przyjdź na sprawdzian dnia 19 maja 2017 r. z języka hiszpańskiego o godz. 8.00 lub j. włoskiego o godz. 11.00

Program Drzwi Otwartych

DRZWI OTWARTE W LO NR IX

22.04.2017, godz. 9:00-12:00

 

W PROGRAMIE:

Stoiska promocyjne poszczególnych klas licealnych– łącznik, godz. 9:00-12:00

Spotkanie informacyjne z Panią Dyrektor Izabelą Koziej, prezentacja o szkole, informacje na temat profili klas na rok szkolny 2017/2018– aula (III p.), godz. 10:00

Czytaj więcej