System rekrutacji

Żeby  poprawnie przejść przez rekrutację trzeba:

1.  Wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w systemie rekrutacji :   www.edu.wroclaw.pl                                       

  • wybrane  szkoły/grupy rekrutacyjne
  • dane osobowe kandydata
  • dodatkowe informacje o kandydacie

 

2.  Wydrukować wniosek jeżeli kandydat jest w 100% pewien swoich wyborów

Czytaj więcej
Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusz Słowackiego

Rok szkolny 2017/2018

Podstawa Prawna:

1.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz pozstępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Link: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-szkol-przedszkoli-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html

2.       Zarządzenie Nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie dolnośląskim
Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/02/zarzadzenie-nr-6.pdf

3.       Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/04/zarzadzenie.pdf

 

Ważne dokumenty:

Oferta Liceum Ogólnokształcącego nr IX im Juliusza Słowackiego do pobrania TUTAJ

Ulotka do pobrania TUTAJ

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów rekrutujących się do klasy dwujęzycznej  TUTAJ

Czytaj więcej
REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ !

1.Złóż deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych w sekretariacie szkoły do 12 maja 2017 r.

2.Przyjdź na sprawdzian dnia 19 maja 2017 r. z języka hiszpańskiego o godz. 8.00 lub j. włoskiego o godz. 11.00

Program Drzwi Otwartych

DRZWI OTWARTE W LO NR IX

22.04.2017, godz. 9:00-12:00

 

W PROGRAMIE:

Stoiska promocyjne poszczególnych klas licealnych– łącznik, godz. 9:00-12:00

Spotkanie informacyjne z Panią Dyrektor Izabelą Koziej, prezentacja o szkole, informacje na temat profili klas na rok szkolny 2017/2018– aula (III p.), godz. 10:00

Czytaj więcej
Drzwi otwarte w dniu 22-04-2017

W dniu 22 kwietnia w godz. od  9:00 otwieramy drzwi naszej szkoły dla wszystkich chętnych kandydatów na ucznia LO IX. Szczegółowy program już wkrótce na naszej stronie.Serdecznie zapraszamy!