REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

przez Admin
Odsłony: 167

UWAGA: warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie przynajmniej 25% z maksymalnej liczby punktów. Uzyskana liczba punktów jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych.


Sprawdzian kompetencji językowych będzie przeprowadzony w naszym Liceum dnia 18.05.2018 r. z j. włoskiego o godz. 8.30

Sprawdzian kompetencji językowych będzie przeprowadzony w naszym Liceum dnia 18.05.2018 r. z j. hiszpańskiego o godz. 11.00