Rodzice, uczniowie, wychowawcy !

przez Renata Kmiecik
Odsłony: 390

Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc wychowawcy w zebraniu składek od rodziców na Radę Rodziców -  a w tym na Fundusz  Klasowy.

            Każda składka w szkole jest składką dobrowolną,  ale bez tej składki nie udźwigniemy zadań , które na nas spoczywają. Rada Rodziców jest przede wszystkim organizacją, która wspiera działania dydaktyczne szkoły poprzez pomoc dla uczniów w sferze materialnej. Tej pomocy udzielamy dyskretnie. Są to formy dofinansowania do zakupu książek, odzieży sportowej, wyjścia klasowego do kina, teatru , muzeum, wycieczki klasowej, uroczystości klasowej ( np. wigilia, mikołajki, 18- nastka,  inne).

Rada Rodziców finansuje zakup nagród książkowych za wysokie wyniki w nauce i sporcie. Kupujemy książki do biblioteki szkolnej, która jest najlepiej zaopatrzona w mieście. Nasza biblioteka dysponuje również podręcznikami, które mogą wypożyczyć uczniowie.

Mamy komplet atlasów ( dla każdego ucznia w klasie) geograficznych i historycznych, które można wypożyczyć na lekcje.

Rada Rodziców przyznaje również zapomogi socjalne. Z wnioskiem o wypłatę zwraca się uczeń , rodzic- opiekun prawny, wychowawca , samorząd klasowy.

Rada Rodziców finansuje wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, opłaca przejazd, hotel.

Każda klasa ma swój fundusz klasowy  - dysponuje dowolnie  30% odpisem  ze składek.

     Zachęcam do korzystania z zasobów finansowych Rady Rodziców.

Uwaga;brak wpłaty na Radę Rodziców jest jednocześnie zrzeczeniem się prawa do korzystania z zasobów Rady Rodziców.

Uczniowie, którzy są w złej sytuacji finansowej, piszą podanie o zwolnienie z wpłaty i korzystają z zasobów RR.

Do 4 listopada 2014 proszę złożyć  informację w sekretariacie szkoły o wpłaconych składkach.      Serdecznie dziękuję za starania,

                       Katarzyna Szopka – Przewodnicząca Rady Rodziców

Uwaga ; wpłatę na radę Rodziców ( fundusz klasy) można dokonać wpłacając na konto   Rada Rodziców przy ZSO nr 3 Wrocław ul. P. Skargi 31

                        65 1020 5242 0000 2702 0018 5967

Lub w sekretariacie szkoły.