HARMONOGRAM

Kalendarz roku szkolnego 2016/ 2017

1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 8.00.

7 września  spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas  gimnazjalnych ( klasy I gimnazjum o godzinie 16.30 – aula – profilaktyka 

                    zakażeń wirusem HP, 17.00 – aula – klasy I i II gimnazjum spotkanie w sprawie WDŻ  oraz  I licealnych godzina 17.00

14 września spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III liceum o godz. 17:00

19 października  konsultacje dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych i licealnych 17.30 – 19.00.

21 listopada wpisanie do dziennika zagrożeń (proponowanych ocen niedostatecznych).

23 listopada  konsultacje dla rodziców uczniów w klasach gimnazjalnych i licealnych 17.30 – 19.30.

7 grudnia wpisanie do dziennika proponowanych ocen śródrocznych.

21 grudnia  wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej.

23 – 31 grudnia ferie świąteczne.

11 stycznia   wywiadówki po klasyfikacji śródrocznej.

Od 13 do 26 lutego -  Ferie zimowe.

27 marca wystawienie zagrożeń w klasach III liceum

29 marca  konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z  klas III liceum, pozostałych klas licealnych i 

                  Gimnazjalnych  17.30 - 19.30.

Od 13 do 18 kwietnia ferie świąteczne

10 kwietnia wpisanie do dziennika proponowanych ocen końcowo rocznych dla klas III liceum

19 – 21 kwietnia Egzamin gimnazjalny

24  kwietnia  wystawienie ocen końcowych w klasach III licealnych do godz. 15.30

28 kwietnia zakończenie roku dla klas III liceum.

4 – 26 maja matury pisemne i ustne. Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 4, 5, 8 maja 2016 r.

22 maja wystawienie zagrożeń (proponowanych ocen niedostatecznych)

24 maja  konsultacje dla rodziców uczniów we wszystkich klasach gimnazjum i liceum 17.30 – 19.00.

1 czerwca- Spartakiada Lekkoatletyczna

5 czerwca wpisanie do dziennika proponowanych ocen końcoworocznych

16 czerwca   wystawienie ocen końcoworocznych we wszystkich klasach.

23  czerwca  zakończenie roku szkolnego 2016/2017 godz. 8.00

 

Dni do odpracowania:
 31 X (poniedziałek) – 5 XI (sobota)
 2 V (wtorek) – 22 IV (sobota)