HARMONOGRAM

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

 

3 września  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019 godzina 8.00

12 września  spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. Rodzice uczniów klas pierwszych godzina 16.30 – łącznik, rodzice uczniów pozostałych klas godzina 17.00 – wyznaczone sale.

24 października  konsultacje dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych i licealnych godzina 17.30 – 19.00.

21 listopada wpisanie do dziennika zagrożeń, spotkania z rodzicami  godzina 17.00, konsultacje 17.30 – 19.00

7 grudnia  wpisanie do dzienników proponowanych ocen śródrocznych do godziny 15.15.

21 grudnia  wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej do godziny 15.15.

23 grudnia – 1 stycznia ferie świąteczne.

9 stycznia wywiadówki po klasyfikacji śródrocznej godzina 17.00

Od 28 stycznia do 10 lutego 2019 ferie zimowe

27 marca wystawienie zagrożeń w klasach III liceum, spotkania w klasach III liceum godzina 17.00,  konsultacje dla rodziców uczniów klas licealnych i gimnazjalnych  17.30 - 19.00

5  kwietnia wpisanie do dzienników proponowanych ocen końcowych dla klas III licem do godziny 15.15.

10 - 12 kwietnia egzaminy gimnazjalne

18 – 23 kwietnia  - ferie świąteczne

17  kwietnia  wystawienie ocen końcowych w klasach III licealnych do godziny 15.15

26  kwietnia zakończenie roku dla klas III liceum godzina 11.50.

6 - 23 maja matury pisemne i ustne

22 maja wystawienie zagrożeń do godziny 15.15, spotkania z rodzicami godzina 17.00, konsultacje dla rodziców uczniów  we wszystkich klasach gimnazjum i liceum 17.30 – 19.00

31 maja wpisanie do dzienników proponowanych ocen końcowych i  rocznych do godziny 15.15.

14 czerwca   wystawienie ocen końcowych i rocznych we wszystkich klasach do godziny 15.15

21 czerwca  zakończenie roku szkolnego 2018 / 2019 godzina 8.00

 

2 XI (piątek) odpracowywany – 10 XI (sobota),

2 V (czwartek)  odpracowywany – 27 kwietnia (sobota)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 6, 7, 8 maja 2019 (egzaminy maturalne)