HARMONOGRAM

Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018

 

4 września  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017 / 2018 godzina 8.00

13 września  spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas  gimnazjalnych i licealnych. 

Spotkanie w sprawie programu WDŻ aula: 

  • 16.45 -  klasy 1A, 1B, 1C, 1D

  • 17.00 – klasy 1E, 1F, 1G, 1H

  • 17.15 – klasy 1i, 1J – po spotkaniu w auli wychowawcy klas pierwszych spotykają się z rodzicami uczniów w wyznaczonych salach.

  • Pozostałe klasy rozpoczynają spotkania o godzinie 17.00.

18 października  konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas  godzina 17.30 – 19.00.

23 listopada wpisanie do dziennika zagrożeń

29 listopada obowiązkowe spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas godzina 17.00, konsultacje dla rodziców wszystkich uczniów godzina 17.30 – 19.00

 8 grudnia  wpisanie do dzienników proponowanych ocen śródrocznych do godziny 15.30.

22 grudnia  wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej do godziny 15.30.

23 grudnia – 1 stycznia ferie świąteczne.

10 stycznia   wywiadówki po klasyfikacji śródrocznej godzina 17.00

Od 15 do 26 stycznia ferie zimowe

23 marcawystawienie zagrożeń w klasach III liceum

28 marcaobowiązkowe spotkania z rodzicami uczniów klas III godzina 17.00, konsultacje dla rodziców uczniów klas licealnych i gimnazjalnych 17.30 - 19.00

Od 29 marca do 3 kwietnia ferie świąteczne

9  kwietnia wpisanie do dzienników proponowanych ocen końcoworocznych dla klas III do godziny 15.30.

18 - 20 kwietnia egzaminy gimnazjalne

23  kwietnia  wystawienie ocen końcowych w klasach III licealnych do godziny 15.30

27  kwietnia zakończenie roku dla klas III liceum.

4 - 23 maja matury pisemne i ustne

18 maja wystawienie zagrożeń do godziny 15.30

23 maja obowiązkowe spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas godzina 17.00,konsultacje dla rodziców uczniów  17.30 – 19.00

1czerwca wpisanie do dzienników proponowanych ocen końcowo rocznych do godziny 15.30.

15 czerwca  wystawienie ocen końcoworocznych we wszystkich klasach do godziny 15.30

22 czerwca  zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018 godzina 8.00

 

Do odpracowania   2 V ( środa ) – 12 maja