DOKUMENTY SZKOLNE

Statut ZSO nr 3

 

Przedmiotowy system oceniania ZSO nr 3

 

Regulamin Rady Rodziców ZSO nr 3

 

Wymagania edukacyjne LO

Edukacja dla bezpieczeństwa
Ekonomia w praktyce
Język czeski
Podstawy przedsiebiorczości